Spiegeltje aan de wand

Je staat voor een spiegel die aan de muur hangt. Je schouderbreedte is 50 cm en je ogen staan 6 cm uit elkaar. Welke breedte moet de spiegel minimaal hebben om jezelf stereo te kunnen zien? Met stereo zien bedoel ik dat je met beide ogen de volle breedte van je lichaam in de spegel ziet, dus zowel de linker- als de rechterschouder.

Spiegel aan de wand.

Hoe werkt een spiegel?

We kijken dagelijks in de spiegel, maar hoe werkt hij eigenlijk? Heel simpel: een lichtstraal die een spiegel raakt wordt weerkaatst volgens het principe “hoek van inval is hoek van weerkaatsing.” Zoals in onderstaand diagram is te zien, betekent dit dat een punt A op een vlak parallel aan de spiegel weerkaatst wordt naar een punt C op ditzelfde vlak zodanig dat, samen met het weerkaatsingspunt B, een gelijkbenige driehoek ontstaat.

Spiegelwerking

De hoogtelijn naar het weerkaatsingspunt B ligt dus op precies de helft van de oorsprong van de lichtstraal A en het eindpunt C (het oog). Merk op dat het niet uitmaakt op welke afstand de spiegel staat: het punt B ligt altijd ter hoogte van de helft van A en C. Als je naar een punt op je lijf in de spiegel kijkt en je loopt naar de spiegel, dan verandert de locatie van het weerkaatsingpunt op de spiegel niet. Dit is best opmerkelijk.

Het antwoord

Bovenstaand principe gebruiken we nu voor de uiterste punten van linker- en rechterschouder en zowel het linker- als het rechteroog. Merk op dat je lichaam natuurlijk geen plat vlak is, maar we doen even alsof dat wel zo is. Je krijgt dan de situatie van onderstaand weerkaatsingsschema bestaande uit vier gelijkbenige driehoeken.

Weerkaatsingsschema

Je ziet dat voor het linkeroog de weerkaatsingspunten liggen op 11 en 36 cm, terwijl die voor het rechteroog op 14 en 39 liggen. Voor monovisie (met één oog dus) heb je derhalve aan een spiegel van 25 centimeter voldoende. Wil je met beide ogen je hele lijfbreedte van 50 cm zien, dan heb je een spiegel van minimaal 28 centimeter breed nodig. Dat is de helft van je schouderbreedte plus de helft van de afstand tussen je ogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *