Ontsnappen aan de maan

Voor de eerste maanlanding op 20 juli 1969 door de Apollo 11 missie was het nodig om eerst aan de zwaartekracht van de aarde te ontsnappen en, na de maanlanding, aan de zwaartekracht van de maan. Die eerste ontsnapping gebeurde met de gigantische Saturnusraket van 3000 ton. Om te ontsnappen aan de maan voldeed de Lunar Module Eagle van krap 2 ton. Hoe kan dit?

De maanlander Eagle.

Minimaal gewicht

De aardelancering was het begin en de Saturnus moest dus alles omhoog stuwen, inclusief de raket zelf met de brandstof. Hij kon 50 ton naar de maan brengen. De overige 2950 ton was daarvoor dus nodig.

Verder heeft de NASA het gewicht dat weer omhoog moest van de maan geminimaliseerd door te werken met een Command Module: een deel van de raket (en bemanning) die achterbleef in een baan om de maan.

Slechts twee astronauten met een minimum aan bagage zijn op de maan zelf geweest. Ook de raket en stellage voor de landing werden op de maan achtergelaten. Dit was een enorme gewichtsbesparing.

De zwaartekracht is kleiner

De maan is veel lichter (ongeveer 81 keer) dan de aarde. Maar de straal is natuurlijk ook kleiner. Samen zorgen die voor een zwaartekracht aan het oppervlak die ongeveer een zesde is van die op aarde. Dat verklaart ook de hoge sprongen die de astronauten konden maken.

Doordat de maan veel minder hard aan de raket trekt heb je minder brandstof nodig.

De maan is lichter

Zoals gezegd is de maan veel lichter dan de aarde. Dit betekent dat het veel minder energie kost om eraan te ontsnappen. Dit wordt uitgedrukt in de zogenaamde ontsnappingssnelheid. Bij de aarde is die 11,2 km/sec, terwijl die voor de maan slechts 2,4 km/sec is. Je hoeft dus tot een veel lagere snelheid te gaan om te onsnappen aan het zwaartekrachtsveld van de maan.

De maan heeft geen dampkring

Een laatste verschil is dat de maan geen dampkring heeft zoals de aarde. Er is geen luchtweerstand om tegenop te tornen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat je ook geen omschakeling hebt van lucht naar luchtledig. Je motor kan dan ook veel eenvoudiger en lichter worden uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *