Koerswijziging

Deze site heeft bijna een jaar stilgelegen. Ik had niet meer de motivatie om wis- en natuurkunde onderwerpen te bespreken. In deze blog probeer ik te analyseren waarom en welke richting ik wél uit wil gaan met deze schrijfsels.

Evaluatie

Ik ben anderhalf jaar geleden (eind april 2022) begonnen met op deze site wekelijks een geinig en intrigerend onderwerp te behandelen. Ik had nog vaag het gevoel iets te willen in het onderwijs en het leek me wel leuk om, naast mijn Engelstalige meetkundige puzzelsite, ook een Nederlandse site te beginnen. Breder dan alleen meetkunde, maar ook weer niet verder reikend dan de wis- en natuurkunde.

Dat heb ik een ruwweg een half jaar volgehouden en toen viel het stil. Vooral vanwege het gebrek aan respons op zowel de site als de Twitter. En dat terwijl ik vooral bij de Engelse Twitter gewend was geraakt aan een behoorlijk massale interactie met meetkundeliefhebbers van over de gehele wereld. Bij deze site had ik het gevoel te roepen in een echoput en alleen mijn eigens stem terug te horen. Demotiverend.

Een ander signaal dat mijn focus op de betavakken misschien wat te beperkt was kwam van mijn (zeer) korte flirt met het onderwijzerschap. Ik heb dit voorjaar een paar bijlessen wis- en natuurkunde gegeven aan een plaatselijke VMBO-school en het werd me al snel duidelijk dat het middelbaar onderwijs niet mijn omgeving is. Te veel maatschappelijke en opvoedkundige problematiek en voor mij te onveilig. Wegwezen dus.

En ondertussen verwonder ik mee eens te meer over de wereld om me heen. En dan vooral op maatschappelijk en sociaal vlak. Ik vorm me daarover allerlei denkbeelden en het zou goed zijn die op schrift te stellen om er zo enige coherentie in aan te brengen. Voor mezelf, en niet zozeer voor iemand anders. Vergelijk het met een wiskundepuzzel. Je kunt die in je hoofd oplossen, maar bij iets meer complexiteit is pen en papier onontbeerlijk om enige vooruitgang te boeken. Je raakt anders gewoon de weg kwijt.

De nieuwe richting

Gezien bovenstaande probleemanalyse lijkt het me opportuun om deze weblog een nieuwe zwaai te geven. Belangrijkste verandering is de verbreding van alleen wis- en natuurkundige naar ook meer maatschappelijke en misschien zelfs politieke onderwerpen. Ik zal daarbij natuurlijk wel mijn rationele en (hopelijk) wetenschappelijke bril gebruiken. Zo kijk ik nu eenmaal naar de wereld.

De tweede verandering is vooral die in mijn eigen mindset. Ik wil me voornemen om niet voor anderen, maar voor mezelf te schrijven. Het moet leuk, verhelderend, spannend zijn om te doen en de eventuele respons van een publiek is niet het doel. Ik denk dat voor elke bezigheid geld dat de motivatie intern moet zijn om het te kunnen volhouden. De activiteit moet voldoening geven van zichzelf en voor mezelf.

Ik behoud wel de ondertitel “verwonderaar des vaderlands”, omdat dit wat mij betreft nog steeds de belangrijkste manier is waarmee ik naar de wereld kijk. De tijd zal leren wat dan de onderwerpen zullen zijn waarover ik mij ga verwonderen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Persoonlijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *