Hoogopgeleide meelopers

Rutger Bregman
Rutger Bregman

Ik zag een fragment van Buitenhof waarin Rutger Bregman doodleuk betoogt dat je je rijkdom moreel juist besteedt als je er bommen en granaten voor de Oekraïne mee koopt. Ik viel niet van mijn stoel, omdat ik in de coronatijd ook al getuige was van groepsdenken en meeloopgedrag door de intellectuele elite.

Mondkapjes en vaccins

Nu de oversterfte wereldwijd onveranderd hoog blijft, wil ik nog even de tijd memoreren dat je werkelijk een paria was als je je niet liet inspuiten met het coronavaccin en continu je gezicht verpakte in een mondkapje.

In mijn behoorlijk hoog opgeleide kennissenkring voelde ik mij zeer unheimisch omdat elk kritische geluid over het overheidsbeleid al bij voorbaat als zeer asociaal en ook dom werd weggezet. Er was überhaupt geen evenwichtige en met argumenten ondersteunde discussie mogelijk. En dat terwijl wetenschappelijk geschoolden toch het belang van falsificatie en rationaliteit moeten inzien, alsmede de corrumperende werking van groepsdenken en peer pressure.

Oorlog

En nu woedt er al twee jaar een oorlog in de Oekraïne en is het bon ton onder progressieve denkers als Bregman om oorlogstaal uit te slaan. Hetzelfde dedain jegens andersdenkenden en het onmiddellijk wegzetten als Poetinknuffelaar als je een pacifistisch geluid laat horen.

Ik vind het pijnlijk dat iemand die zo fantastisch tekeer ging tegen de hypocrisie van Davosgangers in hun privéjets nu pleit voor het kopen van meer wapentuig. Is dit AI of is dit werkelijk dezelfde man?

Kritisch denken

Daarom zou ik er voor willen pleiten om op universiteiten, maar eigenlijk al op de lagere en middelbare school, onderwijs te geven in kritisch denken, met als doel om jongeren te leren zelfstandig en vanaf first principles hun mening te vormen.

Train ze om tegen de stroom in te denken. Dat vereist kracht, maar is absoluut noodzakelijk in deze meningen- en mediarijke samenleving. Alleen dan komt de wisdom of the crowd bovendrijven. Voorkom dat we veranderen in een neurotische en makkelijk manipuleerbare meute en zo met zijn allen op de afgrond af denderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *